WIWA Duomix 270 kaksikomponenttilaitteet

Moderni tekniikka yhdistettynä luotettavaan mekaaniseen annosteluun

Yleiset tiedot

WIWA Duomix 270 - ylivoimaisen luotettavaa annostelua vaativiin pinnoituksiin

WIWA Duomix 270 on uunituore esimerkki siitä, miten hyvästä tuotteesta saadaan entistä parempi. WIWA DUOMIX 270 perustuu samaan mekaaniseen annostelumenetelmään, kuten maailmalla menestyneet DUOMIX 300/333 sekä Duomix 230. Ilmamoottori on uusinta jäätymis- ja voiteluvapaata tekniikkaa ja sen kokoluokka sijoittuu sijoittu tässä mallissa kahden edellämainitun antaen siten uuden tehovaihtoehdon eri tilanteisiin, erityisesti vaativille suuren viskositeetin omaaville pinnoitteille.

Uusi Duomix 270 sarja on aina varustettu annostelunvalvonnalla, mutta nyt saatavilla on useampia eri vaihtoehtoja. Osa asiakkaista toivoo tarkkaa tuotannollista dataa, joka voidaan lähettää digitaalisena asiakkaan tuotannonseurannasta vastaaville. Tämä on nyt mahdollista uuden WIWA Datalogger järjestelmän avulla. Osa taas toivoo vapautta modernista tekniikasta ja haluaa varmistaa yksikön toiminnan myös haastavissa, kosteissa ja likaisissa olosuhteissa. Duomix 270 taipuu näihin jokaiseen.

Laaja valikoima eri teholuokkia mahdollistaa laitteen hyödyntämisen niin matala-, keski- ja korkea-viskositeettisten materiaalien kanssa.

Moduulirakenteen ansiosta laite voidaan räätälöidä kunkin asiakkaan käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvaksi.

Duomix materiaalipumpun kiinteä, tarkka ja jatkuvaan virtaukseen perustuva sekoitussuhde voidaan vaihtaa minuuteissa ja laaja, yli 200:n yhdistelmän valikoima eri annostelusylintereitä vastaa lähes portaatonta seossuhdetta.

Järjestelmän sekoitussuhdetta voidaan muuttaa nopeasti ja vaivatta vaihtamalla kovetinpumppu. Aikaa vievä mittaaminen ja säätäminen on tarpeetonta.

Pinnoitteen sekoitusyksikkö voidaan sijoittaa kiinteästi laitteeseen tai ulkoisena jopa 100 m:n päähän laitteesta lämmitettävän letkuston avulla.

Komponenttien syöttö voidaan toteuttaa useista eri astia-/säiliö vaihtoehdoista, kuten syöttökaukaloilla varustettuna lämmityksellä ja sekoittajilla tai ilman, siirtopumpuilla pienastioista, tynnyreista ja konteista sekä helpommilla pinnoitteilla myös suoraan astiasta imuletkuilla.

Maalinlämmittimien avulla komponentit saadaan helposti lämmitetyksi toivottuun prosessilämpötilaan.

WIWA Duomix 270 etuja:

• Taloudellinen ja turvallinen

• Ei turhaa materiaalihukkaa esisekoittamisen takia

• Ruiskutettavat pinnoitteet voidaan imeä suoraan suuremmista, kierrätettävistä säiliöistä, jolloin vältytään kalliilta maalijätteen hävittämiseltä

• Lisätyövoiman tarve maalin annosteluun ja sekoitukseen poistuu

• Ruiskutussumu ja haitalliset höyryt saadaan pidettyä minimaalisena, koska haitallisten liuottimien tarve vähenee.

Alla WIWAn esittelyvideo WIWA Duomix 270 laitteesta

Ladattavat tiedostot

wiwa-duomix-270-fin