WIWA 2-komponenttilaitteet

Kaksikomponentti- tai monikomponenttilaitteita käytetään teollisuudessa nimensä mukaisesti kahta tai useampaa komponenttia sisältävien reaktiomaalien ja -pinnoitteiden annosteluun, sekoitukseen sekä lopulta ruiskutukseen.

Kaksikomponenttilaitteet voidaan jakaa karkeasti kahteen eri pääryhmään, ns. mekaanisiin sekä elektronisiin annostelulaitteisiin.

Mekaanisissa laitteissa annostelu perustuu kahden komponentin eri tilavuussuhteisiin keskenään eli kaksi erillistä pumppua, joiden koko määrittää käytännössä seossuhteen. WIWAn Duomix sarjasta on valittavissa annostelusuhteet välillä 1:1-10:1 keskimäärin aina toisen desimaalin tarkkuudella. Esimerkiksi 1,97:1 tai 1,98 seosuhteet ovat mahdollisia. Annostelusuhteita on näin ollen saatavina yli 1000 vaihtoehtoa. Menetelmä soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa ruiskutettavat määrät ovat suuria tai ruiskutettava pinnoite pysyy aina samana, sekoitettava pinnoite viskositeetiltaan paksua tai pinnoitemateriaalien reaktiot herkkiä seossuhdevaihteluille.

Elektronisissa laitteissa annostelu perustuu mittaamiseen erilaisilla olemassa olevilla menetelmillä. Eri mittausmenetelmät sekä mittaustietojen pohjalta suoritettavat annostelu- ja sekoitustekniikat ratkaisevat yhdessä eri menetelmien soveltuvuuden eri käyttökohteisiin. Elektroniset laitteet soveltuvat erityisesti tilanteisiin, joissa ruiskutettavia pinnoitteita vaihdetaan useammin, ruiskutettavien sävyjen määrä on suurempi tai tuotantoon liittyviin pinnoitevalintoihin halutaan joustavuutta.

Menetelmävalintoihin ja kaksikomponenttilaitteistojen optimointiin liittyvissä toteutuksissa WIWA on edelleen edelläkävijä maailmassa. Me tiedämme paitsi sen, mikä tekniikka toimii, myös sen, miksi se toimii paremmin eri käyttösovelluksissa.

WIWAn sekoitus- ja annostelutekniikan tekniset edut

Kilpailevat elektroniset laitteet

pitkällä annosteluvälillä

WIWA FLEXIMIX II lyhyemmät

annosteluvälit

WIWA DUOMIX mekaaninen

jatkuvavirtausannostelu