WIWA injektointilaitteet

  

WIWA tarjoaa erilaisia laiteratkaisuja suuriin korjaus- ja vedeneritysinjektointeihin.

Maan kanssa kosketuksiin joutuvien rakenteiden eristäminen ulkoiselta vedenpaineelta on haastavampia tehtäviä, mitä tulee tunneli- ja korjausrakentamiseen. Teollisuudessa on kehitetty kokoajan uusia menetelmiä sekä aineita työn helpottamiseksi. Käytännön kehitys vaatii myös kehittyneempiä laitteita.

WIWA valmistaa perinteisten 1-komponenttisten injektointilaitteiden lisäksi myös kaksikomponenttilaitteita suurempien injektointiprojektien suorittamiseksi aikaisempaa edullisemmin sekä tehokkaammin.