Maalaussuuttimet

Maalaussuuttimia on saatavilla useita erilaisia vaihtoehtoja eri käyttötarkoituksiin, eri ruiskutusmenetelmiin sekä eri valmistajien pistooleihin.

Korkeapainemaalauksessa käytettävät suutintyypit sopivat yleensä kaikkien eri valmistajien pistoolimalleihin:

- Standardisuuttimet: Standardi eli ns. "Nappisuuttimia" käytetään nykyään enimmäkseen tilanteissa, joissa suuttimen pitää olla fyysiseltä kooltaan mahdollisimman pieni, kuten ahtaiden kappaleiden ruiskutuksissa. Nappisuuttimia on saatavina useita eri kokoja eri suutinkulmilla. Nappisuuttimia on saatavina myös Finish Finish (pehmeämpi ruiskutusjälki) malleina.

- Kääntösuuttimet: Kääntösuuttimet ovat nykyään yleisimpiä korkeapainemaalauksissa käytössä olevia suuttimia. Kääntösuuttimien etuna on niiden helppo käyttö. Suuttimen tukkeutuessa suutin käännetään nopeasti ympäri ja roska yksinkertaisesti ruiskutetaan pois. Niitä on saatavilla useita eri kokoja eri suutinkulmilla. Kääntösuuttimet jaotellaan yleensä kolmeen eri luokkaan. Normaali luokkaan, Fine Finish (Pehmeämpi ruiskutusjälki) luokkaan sekä viivamaalaussuuttimiin (esim tiemerkintämaalaukset). Lisäksi joillakin valmistajilla on myös muita erikoismalleja saatavina.

Muiden ruiskutusmenetelmien, kuten sivuilma-avusteisen korkeapaineruiskutuksen tai sähköstatiikkaruiskutuksen pistooleissa valmistajat käyttävät pistoolikohtaisia suutinmalleja, jotka ovat harvoin yhteensopivia keskenään.