PTE olosuhdemittari pintalämpötila-anturilla

Varmista maalausprosessisi olosuhteet

Yleiset tiedot

PTE olosuhdemittarin avulla varmistetaan työmaalla vallitsevien olosuhteiden soveltuvuus maalaus- tai pinnoitustyön suorittamiseksi.

Mittaria voidaan käyttää ISO 8502-4 standardin mukaan tehtäviin mittauksiin: PREPARATION OF STEEL SUBSTRATES BEFORE APPLICATION OF PAINTS AND RELATED PRODUCTS. TESTS FOR THE ASSESSMENT OF SURFACE CLEANLINESS. PART 4: GUIDANCE ON THE ESTIMATION OF THE PROBABILITY OF CONDENSATION PRIOR TO THE PAINT APPLICATION.

Ilmansuhteellinen kosteus ja teräspinnan lämpötila ovat tärkeimmät tekijät määriteltäessä kosteuden olemassaoloa teräskappaleen pinnalla.

Teräspinnan lämpötilan tulisi yleisesti olla 3°C kastepistettä korkeampi, jotta maalaustyö voidaan suorittaa.

Ilman suhteellisen kosteuden, kastepisteen ja ilman lämpötila saadaan mitatuksi mittarin näytölle nopeasti nappia painamalla. Kappaleen pintalämpötila ja sen ero kastepisteeseen esitetään, kun käytetään pintalämpötila-anturia.

Kosteus- ja lämpötila-anturit voidaan vaihtaa uusiin niiden vioittunessa tai kalibrointien vanhentuessa.

Anruti on varustettu pölyä ja suuria ilmavirtauksia suojaavalla suodattimella.

Mittariin voidaan erikseen tilata UKAS jäljitettävät kalibrointisertifikaatit. 

Toimitusvarustukseen sisältyy pehmustettu kantokotelo, kosteus-anturi ja pintalämpötila-anturi.