PTE kalvonpaksuus-mittarit

Yleiset tiedot

PTE kalvonpaksuusmittarit vahvistavat ovat uusin todiste Paint Test Equipment Ltd:n innovatiivisesta ja laadukkaasta tuotekehityksestä. Kaikissa malleissa on vakiona alustakohtaiset kalibrointitoiminnot sekä mittaustulosten tallennus- ja raportointitoiminnot.

Mittauksia voidaan suorittaa kaikilta metallisilta alustoilta perustuen magneettivuon tiheyteen tai pyörrevirtamenetelmään.

Rauta-anturilla varustetuilla malleilla voidaan mitata kaikkia epämagneettisia pinnoitteita teräksen päältä ja ei-rauta-anturilla kaikkia sähköä johtamattomia, epämagneettisia pinnoitteita sähköä johtavien ei-rauta-alustojen päältä.

UKAS jäljitettävät kalibrointisertifikaatit on saatavilla sekä mittareille että kalilbrointilevyille. Sertifikaatit toimitetaan paperiversiona sekä ne voidaan tarkistaa myös erillisen kalibrointiportaalin kautta.

Mittarit toimitetaan kestävässä suojakotelossa ja on varustettu johdollisilla antureilla, kalibrointilevyillä (8kpl) sekä nollakalibrointilevyllä. Yhdistelmämittareissa on kaksi erillistä anturia rauta- ja ei-rautametallien päältä tapahtuviin mittauksiin. USB-kaapelin on saatavilla erikseen.

Mittarit sopivat seuraavien standardien vaatimiin mittauksiin.

SFS-EN ISO 2808: Maalit ja lakat. Kalvonpaksuuden määrittäminen.

SFS-EN ISO 19840: Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Pinnoitteiden kuivakalvonpaksuuden mittaus ja hyväksymisperiaatteet karheilla pinnoilla.

ISO 2360: Epämagneettisten sähköä johtavien perusaineiden sähköä johtamattomat pinnoitteet. Paksuuden mittaus. Amplitudin mittaukseen perustuva pyörrevirtamenetelmä

SFS-EN ISO 1461: Teräs- ja valurautatuotteiden kuumasinkkipinnoitteet. Spesifikaatiot ja testausmenetelmät

SFS-EN ISO 2063: Terminen ruiskutus. Metalliset ja muut epäorgaaniset pinnoitteet. Sinkki, alumiini ja niiden seokset